Meranie telesnej teploty

Profesionálne riešenie detekcie osoby s horúčkou


hik termo 2jpg

1976007023-1jpg


Princíp
Akýkoľvek objekt s teplotou nad absolútnou nulou vysiela detekovateľné množstvo
žiarenia. Tepelná kamera prevádza infračervené žiarenie na hodnotu šedej a pomocou
modelu algoritmu merania teploty stanovuje presný zodpovedajúci vzťah medzi hodnotou
šedej a teplotou. Model (teplota šedej krivky) sa získa kalibráciou čierneho tela.

Aplikácie
Je dobre známe, že jedným z hlavných príznakov vírusových infekcií je horúčka.
Preto môže termálna kamera s vysokou presnosťou teploty detegovať zvýšenú
telesnú teplotu a vykonať predbežné vyšetrenie. Tepelné kamery sa odporúčajú
inštalovať na miestach s dlhými radmi, ako je napríklad pasová kontrola.

Výhody
1.Vysoká účinnosť: Tepelná kamera dokáže zistiť teplotu každej osoby iba za jednu
sekundu. Pri prechodu cez miesto, kde je potrebné skontrolovať teplotu, nedôjde k
žiadnemu preťaženiu
2.Bezpečnosť: Termálna kamera podporuje bezkontaktné meranie teploty zo vzdialenosti
asi 1 meter. Znižuje sa tým riziko infekcie spôsobenej fyzickým kontaktom.