HSP Hlasová signalizácia požiaru

 

METCUBE - kompaktná ústredňa pre HSP

METCUBE je kompaktná nástenná ústredňa pre HSP (hlasovú signalizáciu požiaru). Je to kompaktné zariadenie typu „všetko v jednom“ - s napájačom, nabíjačkou, batériami, výkonovými zosilňovačmi a monitorovaním. Systém je navrhnutý pre max. 8 zón. Pomocou mikrofónov TU METMC8C je možné vyhlasovať aj do viacerých ústrední METCUBE. Takto môžete z jedného mikrofónu na vrátnici hlásiť aj do viacerých nezávislých budov v areáli.

1. HUDBA V POZADÍ

Počas bežnej prevádzky (žiadny núdzový stav) môže byť systém použitý na prehrávanie hudby v pozadí. Túto hudbu je možné mať v každej zóne inú a v jednotlivých zónach môžete regulovať hlasitosť hudby buď z predného panelu, regulátorom umiestneným v danej zóne, mobilom, tabletom, PC, alebo nadradeným riadiacim systémom. Ústredňa je vhodná pre školy, menšie hotely, penzióny a iné prevádzky, ktoré musia byť vybavené HSP a zároveň chcú mať v rôznych priestoroch rôznu hudbu s rôznou hlasitosťou. Výhodou tejto ústredne je, že nepotrebujete dva systémy - jeden na evakuáciu a druhý na hudbu v pozadí.2. EVAKUÁCIA

Pre evakuačné účely ústredňa obsahuje tri vopred nahraté správy (poplach, evakuácia, koniec núdzového stavu). Tieto správy je možné spúšťať buď z predného panelu, z externého mikrofónu (TU METMC8C) alebo diaľkovo pomocou kontaktov EPS. Pre tento účel má ústredňa monitorované „trigger“ vstupy.

1699tu-metcubejpg

3. BEŽNÉ HLÁSENIA

Okrem evakuačných hlásení môžete do ústredne nahrať aj zvukové súbory pre bežné hlásenia alebo napríklad pre zvonenie v školách. Tieto súbory viete potom aktivovať buď z predného panelu (napr. prehrať hymnu v škole), pomocou vzdialených tlačidiel (privolať vedúcu do pokladne v obchode) alebo sa spúšťajú automaticky podľa stanoveného časového harmonogramu (napr. zvonenie v škole, privítanie návštevníkov v obchode...).

4. VÝSTUPY

Zariadenie obsahuje aj výstupy určené na informáciu o stave zariadenia alebo na riadenie iného zariadenia.


 

4EVAC Compact 500 - kompaktná ústredňa

Compact 500 je šikovné zariadenie pre hlasovú signalizáciu požiaru (HSP) typu „všetko v jednej krabici“. Ústredňa je unikátna vďaka týmto vlastnostiam:

 • Zariadenie môže pracovať samostatne (menšie inštalácie) alebo v sieťovom zapojení, kedy z viacerých jednotiek vytvoríte jeden systém (pre väčšie budovy)
 • Skrinka sa montuje na stenu - zaberá málo priestoru
 • Ústredňou ozvučíte až 6 zón po 100W / 100V alebo 3 zóny po 200W / 100V. Do všetkých zón je možné prehrávať hudbu do pozadia

 

Samostatný systém Compact 500 obsahuje

 • integrovaný požiarny mikrofón s prioritou
 • možnosť pripojenia mikrofónov na hlásenia
 • prístupový kľúč pre uzamknutie - zablokovanie/odblokovanie funkcií predného panelu
 • 2 analógové symetrické audio vstupy
 • systém stavu výstupov: EVAC, FAULT, RESET
 • 6 monitorovaných vstupov EVAC
 • monitorovaný SILENCE a RESET vstup
 • 8x logický vstup
 • 8x logický výstup
 • 6 tlačidiel pre ovládanie zón
 • 100W alebo 200W maximálny výstupný výkon pre linku.

21444evac-compact-500jpgPodľa Vyhlášky 94/2004 (VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. februára 2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, v platnom znení) musí byť hlasovou signalizáciou požiaru vybavená stavba:

 1. určená na ubytovanie viac ako 20 osôb, ktorá má konštrukčný celok zmiešaný alebo horľavý,
 2. určená na ubytovanie viac ako 50 osôb, ktorá má konštrukčný celok nehorľavý,
 3. zdravotníckeho zariadenia s lôžkovou časťou,
 4. v ktorej je vnútorný zhromažďovací priestor,
 5. podzemná časť stavby, ak sa v podzemných podlažiach trvale zdržuje viac ako 20 osôb,
 6. v ktorej sa predpokladá postupná evakuácia osôb,
 7. v ktorej je viac ako 200 osôb, okrem stavieb určených na bývanie.

Súčasti systému hlasovej signalizácie požiaru musia byť inštalované tak, aby umožňovali dobrú a zreteľnú počuteľnosť.