EPS (Elektronická Požiarna Signalizácia)

 
Systém elektrickej požiarnej signalizácie sa používa na identifikáciu požiarno-nebezpečnej situácie v najskoršom možnom štádiu vzniku požiaru. Systém sa skladá z rôznych typov automatických snímačov doplnených ručnými tlačidlami, ústrední, ktoré zaisťujú vyhodnotenie signálov (poplachových i poruchových), výstražnou signalizáciou (akustických i optických prvkov), spojovacieho vedenia a vstupno/výstupných prvkov pre ovládanie ďalších požiarne bezpečnostných systémov.
 

JOB detectomat

Analógové ústredne JOB detectomat sú dodávané v dvoch prevedeniach. Kompaktná ústredňa dc 3400 je jednoznačne definovaná ústredňa s 1 kruhovou slučkou a kapacitou 126 adresných hlásičov. Je určená pre objekty, pre ktoré jej kapacita postačuje. Nemožno ju ďalej rozširovať (t.j. pripojiť ďalšie slučky) ani zosieťovať s ďalšou ústredňou. Konfiguráciu modulárnej ústredne dc 3004 je možné vhodne prispôsobiť požiadavkám projektu. Pomocou prídavných modulov možno pripojiť 1-4 slučky, každá s kapacitou 126 adresných hlásičov. Ústredne dc 3004 možno pomocou tzv. bitbusu zosieťovať do väčších celkov. Pre obe ústredne dodávame kompletné programovanie v češtine. Možno k nim pripojiť KTPO a OPPO. Ústredne tak štandardne komunikujú s pultami HZS.

0908-131A_detect 3004jpg