Elektronické požiarné systémy

HSP

Hlasová signalizácia požiaru

EPS
Elektronická požiarna signalizácia

 

METCUBE (Classic) je kompaktná ústredňa pre HSP (hlasovú signalizáciu požiaru). Je to zariadenie typu „všetko v jednom“ - s napájačom, nabíjačkou, batériami, výkonovými zosilňovačmi a monitorovaním. Systém je navrhnutý pre max. 8 zón. Pomocou mikrofónov TU METMC8C je možné vyhlasovať aj do viacerých ústrední METCUBE. Takto môžete z jedného mikrofónu na vrátnici hlásiť aj do viacerých nezávislých budov v areáli.

1. HUDBA V POZADÍ

Počas bežnej prevádzky (žiadny núdzový stav) môže byť systém použitý na prehrávanie hudby v pozadí. Túto hudbu je možné mať v každej zóne inú a v jednotlivých zónach môžete regulovať hlasitosť hudby buď z predného panelu, regulátorom umiestneným v danej zóne, mobilom, tabletom, PC, alebo nadradeným riadiacim systémom. Ústredňa je vhodná pre školy, menšie hotely, penzióny a iné prevádzky, ktoré musia byť vybavené HSP a zároveň chcú mať v rôznych priestoroch rôznu hudbu s rôznou hlasitosťou. Výhodou tejto ústredne je, že nepotrebujete dva systémy - jeden na evakuáciu a druhý na hudbu v pozadí. Pomocou voľne dostupnej aplikácie LIVE MT app od fy TUTONDO je možné cez smart mobilný telefón alebo tablet ovládať prehrávanie hudby v jednotlivých zónach a realizovať výber vstupov pre hudbu v pozadí, podobne ako pri multiroom systémoch.

2. EVAKUÁCIA

Pre evakuačné účely ústredňa obsahuje tri vopred nahraté správy (poplach, evakuácia, koniec núdzového stavu). Tieto správy je možné spúšťať buď z predného panelu, z externého mikrofónu (TU METMC8C) alebo diaľkovo pomocou kontaktov EPS. Pre tento účel má ústredňa monitorované „trigger“ vstupy.

3. BEŽNÉ HLÁSENIA

Okrem evakuačných hlásení môžete do ústredne nahrať aj zvukové súbory pre bežné hlásenia alebo napríklad pre zvonenie v školách. Tieto súbory viete potom aktivovať buď z predného panelu (napr. prehrať hymnu v škole), pomocou vzdialených tlačidiel (privolať vedúcu do pokladne v obchode) alebo sa spúšťajú automaticky podľa stanoveného časového harmonogramu (napr. zvonenie v škole, privítanie návštevníkov v obchode...).

4. VÝSTUPY

Zariadenie obsahuje aj výstupy určené na informáciu o stave zariadenia alebo na riadenie iného zariadenia.

5. VARIANTY

Dostupné sú dve verzie ústredne, METCUBE4Z pre 1-4 zóny a METCUBE8Z pre 1-8 zón. Obe tieto ústredne obsahujú sloty pre 9 zosilňovačov. Do všetkých slotov sa dajú vložiť zosilňovače 60W a150W, ale len do dvoch slotov sa dajú vložiť zosilňovače 500W. Maximálny výkon oboch verzií je 540W (1000W pre hlas). Tento maximálny výkon ústredne je daný výkonom napájača. Pri objednávke sa zadáva či chcete ústredňu pre 1-4 zóny alebo pre 1-8 zón. Presne koľko zón a aký výkon bude mať vaša ústredňa sa určí tým, koľko si do ústredne objednáte zosilňovačov a ako sa to naprogramuje. Napr. celkovo budem potrebovať 7 zón. Tri zóny po 100W a 4 zóny po 60W, tak objednám ústredňu METCUBE8Z a 8 zosilňovačov. Štyri zosilňovače 150W (tri pre zóny a jeden záložný) a 4 zosilňovače 60W. Ak časom zistím, že zónovanie nepotrebujem, tak v programe viem zóny prekonfigurovať prípadne spojiť a máte ústredňu s inou konfiguráciou. K ústredni sa dajú dokúpiť aj lišty na montáž do racku.

EBL512 G3 je analógový adresovateľný požiarny poplachový systém, ktorý spĺňa normy EN54-2 (Riadiace a indikačné zariadenia) a EN54-4 (Zdroj napájania). Riadiaca jednotka má štyri slučky a ku každej jednotke CIE je možné pripojiť 1020 adresovateľných slučkových jednotiek, z ktorých až 512 môže byť výstražnými bodmi. Každá CIE môže pracovať samostatne alebo môže byť pripojená k redundantnej sieti s až 30 jednotkami, čo znamená, že celý systém môže obsahovať viac ako 30 600 adresovateľných slučkových jednotiek. Sieťový systém je vybudovaný tak, že každá CIE má úplný prístup ku všetkým informáciám zo všetkých ostatných jednotiek v rovnakej sieti. To tiež znamená, že celý systém je možné ovládať z ktoréhokoľvek CIE v sieti. Systém môže byť diaľkovo monitorovaný a prevádzkovaný bezpečným spôsobom a tiež sa dá veľmi ľahko pripojiť k systémom správy budov, všetko prostredníctvom voliteľného WEB servera. Pre veľmi jednoduchú konfiguráciu požiarneho poplachového systému a tiež externých ovládacích prvkov, ako sú požiarne dvere, ventilátory, eskalátory atď., Je k dispozícii intuitívny bezplatný program Windows.


Naše realizácie nájdite na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/euro.digital

Obhliadku a cenovú ponuku na alarm spravíme vybavíme v okresoch Dunajská Streda, Bratislava, Senec, Galanta, Šala, Komárno.